איך מוציאים היתר בניה

איך מוציאים היתר בניה?

נושאים ספציפיים שהליך היתר הבנייה יכול לטפל בהם כוללים שלמות מבנית של המסגרות, ייעוד, ביוב, אינסטלציה וביוב, מיגון אש ואספקת חשמל. עם זאת, כל פרויקט הכרוך בתוספות או שינויים משמעותיים במבנה הבית או במערכות המכניות, לרוב ידרוש ממך להגיש בקשה להיתר מתאים ממחלקת הבנייה המקומית שלך. קבלת היתר משמעה פשוט להודיע למחלקת הבנייה המקומית על הפרויקט הבא שלכם, ולפעמים לדאוג שיבדקו את העבודה כדי לוודא שהיא נעשית על פי הקוד.

עם זאת דרישות ההיתרים משתנות מאזור לאזור

והדרך היחידה לקבוע אם יש צורך בהיתר היא להתקשר למשרד הבנייה המקומי ולתאר מה אתה רוצה לעשות. חלק מהערים דורשות היתרי תכנון עבור פרויקטים מסוימים, ואתם צריכים אותם לפני הגשת בקשה להיתרי בנייה. תהליך ההרשאה מתחיל בדרך כלל במחלקת הבנייה, שם הפקיד מקבל את בקשתך ומוודא שכל הניירת הנדרשת קיימת.

בקשות להרשאה לבנייה מחדש או לשיפוץ ידרשו שרטוטים וחישובים הקשורים לעבודה המתוכננת. אם קיימת סתירה בבקשה או בתכניות הבנייה עצמן, תתבקשו לתקן ולהגיש מחדש את התכניות לוועדת הבדיקה.

אם פקידים מרוצים מהביקורת

הם יכולים להנפיק את ההיתרים הדרושים. במידה והתכנית מוגשת לעיון, ניתן להתייחס להיתר הבנייה כאל "היתר רגיל" או כאל "היתר עבר" בעת בדיקת התכנית בדלפק מרכז ההיתרים. לכל הרישיונות המסחריים אותן דרישות בסיסיות לבקשות, בין אם מדובר בפרויקט הקמת בניין חדש, שטח מסחרי חדש לשוכר או שיפוץ חלל קיים.

אם הפרויקט מחייב את מחלקת שירותי הפיתוח לעיין בתוכנית הפיתוח הסופית

לא יינתן היתר בנייה עד לאישור בקשה כזו. באופן דומה, אם פרויקט דורש בדיקה ואישור על ידי מחלקת הבריאות של מחוז ג'קסון, לא ניתן להנפיק רישיון עד שמשרד הבריאות של מחוז ג'קסון יאשר את הפרויקט. לפני הוצאת היתר בנייה, אנשי מקצוע בתחום הבריאות חייבים לאשר את תוכנית הפרויקט.

במהלך סקירת התוכנית פקידי המחוז בוחנים את הבקשה להיתר

ואת תוכניות הבנייה כדי לוודא עמידה בקודי הבנייה. לשם כך, גורמי הבנייה בוחנים ומאשרים בקשות ברגע שהם משוכנעים כי התכניות, החישובים ומפרטי הפרויקט עולים בקנה אחד עם התאמות מקומיות של הקודים הרלוונטיים. פרק הזמן מהגשת הבקשה ועד למתן ההיתר ישתנה בהתאם לעירייה המקומית, מה שאומר שעל משקיעים להתייעץ עם מחלקת הבנייה של השלטון המקומי שלהם כדי לברר בדיוק איזה סוג של פרויקטים דורשים היתרים ומהו טווח הזמן הממוצע לקבלתם.

אם יש עומס גדול עקב הגשת בקשות להיתר

זה עלול לקחת מספר שבועות עד חודש. חלק מהפרויקטים זכאים לרישיון EZ ואינם צריכים להגיש תוכנית. עבודות מכאניות, חשמל ואינסטלציה בפרויקטים חדשים למגורים לרוב אינן מצריכות תכנון.

ישנם סוגים רבים של היתרים כגון בניין

חדר דוודים, מעלית, אינסטלציה. ייתכן שיידרשו אישורים נפרדים עבור עבודות הריסה, בנייה, אינסטלציה, חשמל ומכניות, בהתאם לגודל הפרויקט ותחום השיפוט. בעת בניית בית, האחריות לביטול היתר מוטלת לרוב על הקבלן. אם אתם מנסים לבנות בית ללא אישורים, לפחות אתם מסתכלים על צו "הפסקת עבודה" שלא מחייבת כל עבודה בזמן שמחלקת הבנייה בוחנת את הפרויקט כדי לוודא שאתם עומדים בתקנים.

אמנם לא כל פרויקטי השיפוץ דורשים אישור

אבל אם תתחיל להרוס או להוסיף חלקים מהבית שלך ללא רשות, אתה עלול להתמודד עם זעמה של מחלקת הבנייה. תחסוך זמן (ואולי כסף) על ידי ביקור במחלקת הבנייה המקומית שלך לפני הגשת בקשה להיתר רשמי. כדי לברר אם הפרויקט שלך עומד בדרישות להיתר מקוון או היתר מכירה ללא מרשם, בקר באתר האינטרנט של מחלקות הבנייה המקומיות שלך.

אם אתה מתכנן לבנות להוסיף או לשפץ

אתה יכול להגיש בקשה להיתר בנייה במשרד להיתר בנייה באינטרנט. כדי לקבל היתר בנייה תקף, נא להגיש בקשת שירות למחלקת שירות פיקוח וביקורת מבנים-משרד פיקוח מבנים.

אתה יכול ליצור קשר עם שירות פיקוח וביקורת מבנים-מחלקת פיקוח צנרת כדי ללמוד עוד על דרישות ההיתרים. כדי לשלם עבור בדיקה חוזרת של חשמל וצנרת, אין צורך למלא בקשה חדשה להיתר, אלא יש לשלם את האגרות במחלקת ביקורת מבנים, מחלקת שירות ההיתרים-לשכת הרישוי המרכזית.

היתרים שיתקבלו יבדקו צינורות ומערכות מכניות במהלך בדיקות מקדימות וסופיות

התעודה ניתנת על ידי מפקח הבנייה לאחר סיום הבדיקה הסופית של הפרויקט. אם מפקח האש ומפקח הבית של סן פרנסיסקו צריכים לבדוק את ההיתר הזה, הם יכולים גם לחתום עליו. אתה גם צריך להביא את מספר העיבוד למחלקת הבנייה בעת קבלת ההיתר. בדקו זאת לפני הגשת הבקשה כי אם לא תפרטו תדחו את אישור הרישיון.

לאחר השלמת המסמכים הדרושים

צירוף תוכנית הפרויקט ועמלת ההרשאה, שלח בקשה. לאחר אישור ההשלמה, פועל בניין יעביר את בקשתך לגורמים המתאימים אשר יבחנו את התוכנית. לאחר סיום התוכניות להגשת היתר, יבדוק צוות הקבלה כי כל המידע עדכני ומדויק, יגבה את תשלומי ההיתרים הצפויים, יחתים את תוכניות הבנייה המאושרות ויוציא את ההיתר המתאים.

להארכת זמן הטיפול בבקשה להיתר בנייה יש למלא בקשה למשיכה

חידוש והפעלה מחדש של בקשות להיתר בנייה שטרם ניתנו ושלחו את הטופס למחלקת פיקוח בנייה, שירות ההיתרים – מרכז משרד לקבלת אישורים. בדרך כלל, ניתן לקבל היתר בנייה בפלורידה תוך מספר ימי עסקים. קוד פלורידה מחייב כל מי ששוקל לבנות מבנה או לשנות מבנה קיים לקבל היתר בנייה. היתר בנייה הוא היתר רשמי שניתן על ידי ממשל מקומי המאפשר לך או לקבלן שלך להמשיך בפרויקט לבנייה או שיפוץ של הנכס שלך.

אין צורך באישור להתקנת בית תעשייתי או מודולרי

עם זאת נדרש אישור אם יש לבצע עבודות מיוחדות באתר המהווה חלק מהיציאה מהבית, כגון מרפסת, פטיו או מרפסת. בעל בית יכול לבנות בית בתנאי שהמבנה נמצא בו מתגורר בעל הבית (לא למכירה או להשכרה) ולבעל הבית לא ניתן היתר בנייה של בעל הבית בתוך 24 חודשים מהגשת הבקשה. הכסף להיתר מגיע מהמקדמה ומהבקשה עצמה וכן משני עותקים לפחות של תוכניות הבנייה.

לאומדן מדויק של דמי היתר הבנייה עבור פרויקט, פנה לשירותי האדריכלית אסתי איפרגן היתרי בניה, השתמש בטבלת הערכת תעריפים, או עבור לדף צור קשר ובחר שירותי פיתוח כמחלקת הקשר שלך.